R-Treetje Hoger – Astrid Tijssen-Brokking – Rijndijk 85, 2394 AD, Hazerswoude Rijndijk

Welkom

“R-Treetje hoger” is opgericht in 2008 om leerlingen met een leerachterstand d.m.v. remedial teaching (RT) een treetje hoger te laten komen. Hierbij staat een positieve, respectvolle benadering van het kind voorop. De behandeling wordt zoveel mogelijk op een speelse, plezierige manier gegeven.

“R-Treetje hoger” richt zich vooral op leerlingen van 4 t/m 12 jaar met een leerachterstand op één of meer van de volgende gebieden:
·         Lezen
·         Spelling
·         Rekenen
·         Schrijven
·         Leren leren

“R-Treetje hoger” is een aan huisgevestigde particuliere praktijk. Tegen bijkomende kosten voor reistijd- en kilometervergoeding bestaat de mogelijkheid om op school remedial teaching te komen geven. Opdrachtgevers kunnen zowel de ouders, als de school zijn.

Astrid Tijssen-Brokking

Even voorstellen

Vanaf 1981 tot en met 2007 ben ik werkzaam geweest in het basisonderwijs in diverse functies. Voordat ik mijn diploma volledig bevoegd onderwijzer haalde, heb ik de “oude” opleiding voor kleuterleidsters gevolgd, waarbij ik goed heb leren kijken naar wat kinderen nodig hebben. Doordat ik in alle klassen van de basisschool heb lesgegeven, heb ik goed zicht gekregen op de doorgaande lijn. Van 2003 tot 2008 ben ik werkzaam geweest bij een psychologisch/ orthopedagogisch bureau als remedial teacher. 

Astrid Tijssen-Brokking
Rijndijk 85
2394 AD Hazerswoude Rijndijk

071-5412174
06-29544479

info@treetjehoger.nl
www.treetjehoger.nl

KvK 27324938